tsuru_tsuru_tsuru_rinさんの日記

学習開始?

03/14 13:19

3月9日とりあえずテキスト本購入。
過去問等問題集購入前にとりあえずこちらで様子見学習?

tsuru_tsuru_tsuru_rin

学習状況

tsuru_tsuru_tsuru_rinさんのページへ